Viktige biler har lys på taket

I en taxi med løyve, har sjåføren politets kjøreseddel. Det betyr at sjåføren har kompetanse til syke- og skolekjøring, til å kjøre tenåringen din trygt hjem, eller dine nærmeste trygt til og fra lege og sykehus. En taxi med lampe har plikt til å kjøre uansett når på døgnet du bestiller; ikke bare når sjåføren har lyst til å kjøre. Sentralen overvåker turene, og vet alltid hvilken taxi som er ute og kjører deg og dine.

\/

For å bli taxisjåfør kreves god vandel minst 5 år tilbake. Du må være fylt 20 år, ha helseattest og politets kjøreseddel. I tillegg må du være serviceinnstilt og hjelpsom for å kunne arbeide som taxisjåfør. Fyller du disse kravene kan du få tillatelse til å kjøre taxi - med lys på taket.

Bilen må ha et løyve gitt av løyvemyndighetene. Det er stillet økonomisk garanti, det kreves løyvekurs for eier - og i tillegg har bilen plombert takstameter, skreddersydd forsikring og den er tilknyttet en drosjesentral. Bilene har GPS-sporing, sjåførene har uniform og bilene er profilerte

Politikerne har allerede startet diskusjonen rundt drosjenæringens fremtid. Det kan bety at hvem som helst kan få tillatelse til å ta på seg persontransport mot betaling. Støtter du taxinæringen, bidrar du til å ta vare på de viktige kjøreturene. De turene som krever en sjåfør som kjører deg dit du ønsker , når på døgnet du ønsker det - med lys på taket.